Article

 • พร้อมแล้ว ชนารักษ์เนอร์สซิ่งโฮมเฟส2

  พร้อมแล้ว ชนารักษ์เนอร์สซิ่งโฮมเฟส2

  ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ​ กับ​ Phase 2​ ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโครงการ​ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น​ สำหรับ​ ​Phase​ นี้สามารถรองรับผู้สูงวัยได้เพิ่มจำนวนกว่า​ 20​ เตียง​

 • ข้อดีของการเลือกใช้ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ที่ดี

  ข้อดีของการเลือกใช้ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ที่ดี

  ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยภารกิจวุ่นวายต่าง ๆ มากมาย ทั้งหน้าที่การงานที่จะต้องใช้ความพยายามมากในการดำเนินให้ประสบความสำเร็จ หรือแม้แต่หน้าที่ทางครอบครัวที่จะต้องจัดสรรเวลาดูแลและเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิด ยิ่งในกรณีที่มีผู้สูงอายุที่มีอาการติดเตียงก็ยิ่งทำให้ต้องเอาใจใส่ในการดูแลท่านมากเป็นพิเศษ แต่ด้วยภาระหน้าที่ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น อาจทำให้ต้องพิจารณาเลือก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ที่ดีมาทำหน้าที่แทน

 • เหตุผลที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ให้ความสำคัญกับการดูแลเป็นพิเศษ

  เหตุผลที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ให้ความสำคัญกับการดูแลเป็นพิเศษ

  อาการของผู้สูงอายุติดเตียงคือการที่ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเป็นปกติ อาจเนื่องมาจากโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลต่อการทำงานของสมอง หรืออาจมาจากภาวการณ์บาดเจ็บที่ผ่านมาทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ จนทำให้ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันแค่บนเตียงเท่านั้น กลายเป็นผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ที่ดีจะมีความพร้อมในการให้บริการผู้สูงอายุ

 • 5 ข้อสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อคิดจะเลือก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

  5 ข้อสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อคิดจะเลือก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

  อาการของผู้สูงอายุติดเตียงคืออาการที่ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ร่างกายส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ หลายคนจังใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างบนเตียงเท่านั้น เกิดเป็นความจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงอย่างแผลกดทับ ปัญหาเรื่องความสะอาดเพราะไม่ได้อาบน้ำผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนปกติ หรือแม้แต่ความลำบากในการรับประทานอาหาร 

 • ถ้าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไม่ดี ผู้สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยที่ยาวนานมากขึ้น

  ถ้าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไม่ดี ผู้สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยที่ยาวนานมากขึ้น

  ประชากรไทยเริ่มมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น จึงต้องมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัย มนุษย์เราเมื่อมีอายุมากขึ้นสภาพร่างกายจะเริ่มถดถอยลงไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง กระดูก และอวัยวะภายในต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นวัยสูงอายุมักจะเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพเข้ามา ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพร่างกาย จึงมีเป้าหมายมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยมากขึ้น และมีการกระตุ้นให้บุคคลในครอบครัวมาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น

 • การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่ดี ต้องมีกิจกรรมให้ครอบคลุมกับผู้สูงอายุเสมอ

  การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่ดี ต้องมีกิจกรรมให้ครอบคลุมกับผู้สูงอายุเสมอ

  ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุมากขึ้น จึงมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว การให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุรวมถึงการให้ผู้สูงอายุได้ปรับตัวยอมรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เริ่มมีโรคประจำตัว ต้องเข้ารับการรักษาประจำ ครอบครัวยิ่งต้องมีการวางแผนการดูแลให้ครอบคลุมทุกเรื่อง ยิ่งถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับผู้สูงอายุยิ่งต้องเตรียมการล่วงหน้าต้องศึกษาหาสถานที่สำหรับรองรับผู้สูงอายุรวมถึงหาผู้ดูแลที่มีประสบการณ์  ถ้าหากไม่เตรียมหาไว้ก่อนอาจจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพได้

 • เลือกสถานที่ดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัย พนักงานต้องใส่ใจและมีความชำชาญ

  เลือกสถานที่ดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัย พนักงานต้องใส่ใจและมีความชำชาญ

  ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ เพราะคนไทยส่วนใหญ่เริ่มมีอายุยืนยาวมากขึ้น ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากประชาชนที่เข้าสู่วัยเกษียณหรือคนที่มีอายุเริ่มตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทำให้มีจำนวนของผู้สูงอายุมากขึ้นทุกปี สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงมักจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายง่ายเพราะไม่สามารถกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม ต้องอยู่บ้านเฉยๆ ถ้าครอบครัวไหนที่ต้องให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านโดยลำพัง ยิ่งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกหดหู่เหมือนความสามารถของตัวเองถดถอยลง เพราะฉะนั้นคนในครอบครัวต้องเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตด้วย

 • เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดี ควรจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแบบมืออาชีพ

  เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดี ควรจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแบบมืออาชีพ

  ประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน ตอนนี้ผู้สูงอายุเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเนื่องมาจากเราได้กำหนดว่าช่วงอายุเมื่อถึง 60 ปีขึ้นไปจัดเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ จึงทำให้ประชาชนที่เข้าสู่วัยเกษียณงานแล้ว จึงเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุด้วย แต่ในบางประเทศก็อาจจะกำหนดอายุของกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ที่ 70 ปีขึ้นไป เนื่องจากบางคนยังมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถทำงานหรือช่วยเหลือตนเองได้อย่างปกติ

 • การเลือกให้ผู้ป่วยอัมพาตอยู่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงนั้นดีอย่างไร?

  การเลือกให้ผู้ป่วยอัมพาตอยู่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงนั้นดีอย่างไร?

  เชื่อว่าสำหรับหลายๆท่าน เมื่อถึงช่วงวัยที่อายุมากขึ้น คงจะเริ่มวางแผนกันแล้วบ้างใช่ไหมคะว่า หากเราอายุมากขึ้น จะดูแลตัวเองอย่างไร สำหรับผู้ที่มีลูกหลานดูแล ก็อาจจะอยากฝากผีฝากไข้ไว้กับลูกหลาน แต่ถ้าหากคุณเป็นผู้สูงวัยที่ไม่ได้มีลูกหลานหรือครอบครัวที่พร้อมดูแลแล้วล่ะก็ คงจะพยายามมองหาตัวช่วยที่อาจจะสามารถดูแลคุณในยามเจ็บป่วยได้ หรือแม้แต่ตัวลูกหลานเอง เมื่อพ่อแม่หรือผู้สูงวัยในครอบครัวเมื่ออายุมากขึ้นหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยแล้วถ้าหากเราไม่สามารถดูแลท่านได้อย่างเต็มที่ ก็คงจะมองหาสถานที่ๆสามารถดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อช่วยให้คุณมีความสะดวกสบายในชีวิตมากยิ่งขึ้น

Call to Action