EN
Scroll

Chanaruk Nursing Home Ratchaburi

“Professional Treat. Complete Care.”

About Us

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองแห่งแรกในภาคตะวันตก (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี) ให้การดูแลครบทุกด้านด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักนันทนาการ

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู<br>สำหรับผู้สูงวัย

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สำหรับผู้สูงวัย

คลินิกกิจกรรมบำบัด เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และคลินิกกายภาพบำบัด เน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายส่วนนั้นๆ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย<br>โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

บริการดูแลผู้สูงอายุ และดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รวมทั้งผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้องให้อาหารทางสายยางหรือมีแผลกดทับ

Living Environment

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของที่พักส่งผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักฟื้น เราจึงให้ความสำคัญกับความสะอาดและความสวยงามไม่เฉพาะในอาคารที่พักแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมด

Living Environment
Living Environment
Living Environment
Living Environment
Living Environment

Testimonials & Credentials

ด้วยความทุ่มเทเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทุกท่านอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ชนารักษ์ได้รับคำชื่นชมและการยอมรับจากครอบครัวผู้สูงอายุและหน่วยงานต่างๆ

ครอบครัวผู้ป่วยพาร์กินสัน

เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัย พนักงานมีความใจเย็น ขอบคุณทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดี

ครอบครัวผู้ป่วยพาร์กินสัน
ญาติผู้ป่วย

ขอบคุณชนารักษ์ที่ดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดี
น้องๆ เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากครับ

ญาติผู้ป่วย
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ชนารักษ์พัฒนาไม่หยุดยั้งจริงๆ ค่ะ
วันหลังคงเป็นที่ที่คนมาขอดูงานนะคะ

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง