EN

Our Care

ทางเลือกการดูแล

ชนารักษ์ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูจากการรักษาโรคหลอดเลือดสมองหรือการผ่าตัด

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก รวมทั้งดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้องให้อาหารทางสายยางหรือมีแผลกดทับ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุ

ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีอาการเฉพาะด้าน เช่น อัมพฤกษ์อัมพาต ภาวะสมองขาดเลือด ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ออฟฟิศซินโดรม และการพักฟื้นหลังผ่าตัด โดยให้บริการในส่วนของคลินิกกิจกรรมบำบัดและคลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกิจกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพดูแลและฟื้นฟูทักษะด้านต่างๆ ด้วยกิจกรรมที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะ เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กรวมทั้งการฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ใกล้เคียงเดิมที่สุด อาทิ - การฟื้นฟูการพูด (Speech Therapy)
- การกระตุ้นการกลืน (Oral-Motor Rehabilitation)
- การฟื้นฟูทางด้านจิตใจ (Psychologist)

คลินิกกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ (Physical Therapist) ดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นการบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แต่ละส่วนของร่างกาย ฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพิ่มความยืดหยุ่น และช่วยปรับสมดุลของการทรงตัว

บริการแบบรายเดือน (อยู่ประจำที่ศูนย์) รายสัปดาห์ และรายวัน

การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเฉพาะทางทั้งนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด พร้อมกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูร่างกายและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

บริการพิเศษแบบเช้าไป-เย็นกลับ

บริการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน หรือ Day care เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และชะลอความเสื่อมของสมองสำหรับผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ พยาบาล นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ดูแล ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมตามความสนใจ ร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุท่านอื่นในวัยใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ พร้อมรถตู้รับส่ง (รัศมีไม่เกิน 15 กม.) รวมทั้งรถพยาบาลประจำศูนย์ให้บริการในกรณีฉุกเฉิน 

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรมความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ ร้องเพลง เต้นรำ และปลูกต้นไม้ เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลินและสบายใจ

กิจกรรมสมาธิ สร้างความสงบในจิตใจของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมศิลปะ งานฝีมือรูปแบบต่างๆ และการฟังธรรมะ เพื่อให้ ผู้สูงอายุคลายความกังวล และมีจิตใจที่สงบ

กิจกรรมความจำ กระตุ้นการคิดและความจำของผู้สูงอายุด้วยเกมต่างๆ ที่เหมาะสม ให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความคิด ทบทวน ความจำ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความจำที่ดีขึ้น

กิจกรรมความงาม เพิ่มความสดใสให้ผู้สูงอายุด้วยบริการนวดหน้าเพื่อผ่อนคลาย ตัดผมและเปลี่ยนสีผม สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความสวยงามกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่น ดูอ่อนกว่าวัย

กิจกรรมออกกำลังกาย ปรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขนและขาให้มีความยืดหยุ่น และลดอาการปวดเมื่อยด้วย กิจกรรมโยคะสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง