บทความ

การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่ดี ต้องมีกิจกรรมให้ครอบคลุมกับผู้สูงอายุเสมอ

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุมากขึ้น จึงมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว การให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุรวมถึงการให้ผู้สูงอายุได้ปรับตัวยอมรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เริ่มมีโรคประจำตัว ต้องเข้ารับการรักษาประจำ ครอบครัวยิ่งต้องมีการวางแผนการดูแลให้ครอบคลุมทุกเรื่อง ยิ่งถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับผู้สูงอายุยิ่งต้องเตรียมการล่วงหน้าต้องศึกษาหาสถานที่สำหรับรองรับผู้สูงอายุรวมถึงหาผู้ดูแลที่มีประสบการณ์  ถ้าหากไม่เตรียมหาไว้ก่อนอาจจะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพได้

การเลือกหาสถานที่ไว้สำหรับรองรับผู้สูงอายุ นอกจากจะพิจารณาลักษณะของสถานที่และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแล้ว ควรอ่านรายละเอียดและศึกษาเรื่องของการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ  การให้บริการของแต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันไป ซึ่งถ้าเลือกศูนย์ให้บริการดีก็สามารถ จัดบริการรถรับส่งผู้สูงอายุได้ด้วยสามารถมารับจากบ้านไปสถานที่ดูแลของศูนย์ได้ โดยบนรถต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความปลอดภัยระหว่างการเดินทางได้ ต้องมีสีหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ที่สำคัญสถานที่นั้นควรมีการจัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุด้วยซึ่งกิจกรรมก็ควรมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ไม่ควรเคร่งครัดมากเกินไป ต้องมีกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้สูงอายุไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องทำกิจกรรมซ้ำๆทุกวัน เพราะการนำผู้สูงอายุไปฝากไว้ที่ศูนย์ดูแลทุกวันจะเจอสถานที่เดิมๆ อาจจะทำให้ผู้สูงอายุไม่อยากเข้าไป และกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุคอยอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะทำกิจกรรม เช่นการพาออกกำลังกาย การเดินหรือการออกไปภายนอกสถานที่ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เพราะถ้าผู้ดูแลไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ ก็อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายได้ นอกจากนี้ถ้าหากผู้สูงอายุไม่ชอบการออกนอกสถานที่หรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นให้กับผู้สูงอายุได้ เช่นการอ่านหนังสือ การสวดมนต์หรือนั่งพูดคุย พร้อมกับต้องเป็นผู้รับฟังที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกว่ายังมีคนสนใจตนเองอยู่ รวมถึงดูแลจัดอาหารว่าง รับประทานอาหารว่างเป็นเพื่อนผู้สูงอายุได้ด้วย การจัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุนั้นต้องมีความละเอียดและมีประสบการณ์อย่างสูง เพื่อให้คุณไว้วางใจการฝากผู้สูงอายุไว้ได้

ส่วนใหญ่แล้วการเลือกสถานที่หรือศูนย์ดูแลทุกครั้งต้องมีมาตรฐานได้รับการรับรองจากหลายๆสถาบัน เพื่อเป็นเครื่องการรันตีความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ นอกจากความปลอดภัยแล้วจะมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดุจญาติมิตรของศูนย์ดูแลนั้นๆด้วย

              ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ราชบุรี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง  ครบทุกด้านของการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแห่งแรกของภาคตะวันตก (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี) สนใจรายละเอียดการดูแลผู้สูงอายุและการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง  โทร 095 487 2839

บทความอื่น ๆ

Call to Action