บทความ

ถ้าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไม่ดี ผู้สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยที่ยาวนานมากขึ้น

ปัจจุบันประชากรไทยเริ่มมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น จึงต้องมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัย มนุษย์เราเมื่อมีอายุมากขึ้นสภาพร่างกายจะเริ่มถดถอยลงไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง กระดูก และอวัยวะภายในต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นวัยสูงอายุมักจะเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพเข้ามา ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพร่างกาย จึงมีเป้าหมายมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยมากขึ้น และมีการกระตุ้นให้บุคคลในครอบครัวมาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น

          ซึ่งในยุคสังคมเมืองต้องบอกเลยว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวกันมาก เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคต่างๆที่เกิดจากการดูแลตนเองอย่างไม่ระมัดระวัง เป็นต้น ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ที่มีกระดูกเริ่มเปราะบางเพราะแคลเซียมในร่างกายลดลงเรื่อยๆ ต้องระมัดระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุให้มาก ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ ซึ่งถ้าครอบครัวไหนที่ไม่มีเวลาดูแลอยู่แล้วยิ่งจะทำให้ยุ่งยากมากขึ้น แต่ถ้าผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็ต้องหาสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ต้องเลือกให้เป็นพิเศษมากกว่าเดิม เพราะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ สถานที่และห้องที่พักอาศัยของผู้สูงอายุต้องมีความสะอาด ปราศจากการติดเชื้อ มีอุปกรณ์เสริมสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยยามฉุกเฉินได้ เพราะผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา ผู้ที่จะมาดูแลต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังด้วย เพราะจะรู้วิธีการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นอย่างดี จะทำให้คนในครอบครัวสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องกับโรคที่เป็นอยู่ รวมถึงสถานที่นั้นต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจรักษาได้อย่างใกล้ชิดด้วย และหากผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวลูกหลานต้องทำงานทุกวัน ผู้สูงอายุก็จำเป็นต้องอยู่กับสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไปตลอด สถานที่นั้นจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งด้านการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้น มีการทำกายภาพบำบัดหรือพาออกกำลังกาย เพื่อช่วยฟื้นฟูส่วนต่างๆของร่างกายให้ยังทำงานได้เป็นปกติ และในกลุ่มของผู้ป่วยเรื้อรังเจ้าหน้าที่ต้องสามารถช่วยเหลือเรื่องของกิจวัตรประจำวันให้ผู้สูงอายุได้ด้วย ทั้งการช่วยเหลือพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง ช่วยกายภาพแขนขา การอ่านหนังสือให้ฟังหรือนั่งพูดคุย เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกหดหู่ใจ มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้อากาศปลอดโปร่งหรือใกล้เคียงกับเสมือนว่าพักอยู่บ้าน จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยและได้รับการเอาใจใส่จากคนรอบข้างเป็นอย่างดี

          ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนให้ดีสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรัง และไม่มีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าหากวางแผนไม่ดีแล้วจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยมากขึ้นได้ และผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระให้ครอบครัว เลือกสถานที่ดีผู้สูงอายุก็สุขภาพดีดีด้วยค่ะ

       ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ราชบุรี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง  ครบทุกด้านของการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแห่งแรกของภาคตะวันตก (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี) สนใจรายละเอียดการดูแลผู้สูงอายุและการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง  โทร 095 487 2839

บทความอื่น ๆ

Call to Action