บทความ

ผู้สูงวัยควรต้องมีความระมัดระวังการออกกำลังกายในด้านใดบ้าง

ผู้สูงวัยควรต้องมีความระมัดระวังการออกกำลังกายในด้านใดบ้าง

สมรรถภาพของร่างกายไม่ว่าความแข็งแรง ความทนทาน หรือความว่องไว จะขึ้นสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 30 ปี แล้วจะค่อยๆลดลงร้อยละ 1 ทุกปี ดังนั้น เมื่ออายุ 60  ปีแล้ว จะมีความแข็งแรงลดลงร้อยละ 30

โดยเฉลี่ยการออกกำลังกายจะสามารถชะลอการลดลงของความแข็งแรงได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นผู้สูงอายุจำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีหลักดังต่อไปนี้

  1. ถ้าไม่เคยออกกำลังกาย จะต้องศึกษาหลักการให้ถูกต้อง และค่อย ๆ ทำ อย่าหักโหม ถ้าหากมีโรคประจำตัว ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน
  2. เลือกชนิดของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและถูกกับนิสัย
  3. อย่าแข่งขันกับผู้อื่น เพื่อเอาแพ้เอาชนะ แต่จะออกกำลังกายเพื่อกำลังกายของตนเอง
  4. ระวังอุบัติเหตุ
  5. ทำโดยสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง
  6. เมื่อเกิดอาการผิดปกติอย่างใดควรปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะถ้ามีอาการหน้ามืดหรือใจสั่นผิดปกติ ควรชะลอการออกกำลังกายลง และหยุด
  7. ควรออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ หรือมีเพื่อนร่วมการออกกำลังกาย

บทความอื่น ๆ

Call to Action