ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

03

บริการดูแลผู้สูงอายุ และดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รวมทั้งผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, แผลกดทับ

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือ

ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงักซึ่งถือเป็นอาการร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือหากไม่ถึงชีวิตก็อาจจะทำให้กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่อาจส่งผลให้เป็นอัมพาตแบ่งได้ 2 ประเภท

  • หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

    หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

    พบได้ประมาณ 80% สาเหตุอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลง

  • หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด

    หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด

    พบได้ประมาณ 20% สาเหตุอาจเกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพองและแตกออกซึ่งเป็นอันตรายมากเพราะปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉับพลันและทำให้เกิดเลือดออกในสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว

ISHII

เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลและให้บริการของชนารักษ์เนอร์สซิ่งโฮม ทางศูนย์จึงได้ร่วมมือกับ ISHII ผู้นำด้านการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัดโดยเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระดับต้น ๆ ของโลก การให้บริการและขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮมให้ได้รับการดูแลที่ดี สร้างโอกาสในการกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติได้มากที่สุด เราจึงเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยของครอบครัวชนารักษ์ จะได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมหัวใจการให้บริการแบบครอบครัวเดียวกัน เพื่อความสุขและสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุและผู้ป่วย

เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลและให้บริการของชนารักษ์เนอร์สซิ่งโฮม

 

04

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย

คลินิคกิจกรรมบำบัด เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และคลินิกกายภาพบำบัด เน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายส่วนนั้นๆ

Call to Action