ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย

04

คลินิคกิจกรรมบำบัด เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และคลินิกกายภาพบำบัด เน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายส่วนนั้นๆ

 • คลินิกกิจกรรมบำบัด

  เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพด้วยกิจกรรมที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะ รวมทั้งการฝึกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุด
  - ฟื้นฟูการฝึกพูด (Speech Therapy)
  - ฟื้นฟูการฝึกกระตุ้นการกลืน (Oral-Motor Rehabilitation)
  - ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ (Psychologist)

 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกกายภาพบำบัด

  เน้นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีนักกายภาพบำบัดดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความแข็งแรง เพิ่มความยืดหยุ่น ฟื้นฟูกล้ามเนื้ออ่อนแรง และช่วยปรับการทรงตัว โดยทีมนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ (Physical Therapist)

  กลุ่มเฉพาะด้าน เช่น อัมพฤกษ์, อัมพาต, ภาวะสมองขาดเลือด, ภาวะสมองเสื่อม, อัลไซเมอร์, ออฟฟิศซินโดรมและการพักฟื้นหลังผ่าตัด

 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกกายภาพบำบัด

เปิดบริการเวลา 9:00 - 17:00 น.

01

การบริการแบบรายเดือน

รับดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบรายเดือน (อยู่ประจำที่ศูนย์) มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ดูแลใกล้ชิด ออกแบบกิจกรรมเพื่อดูแลและฟื้นฟูโดยเจ้าหน้าที่ สหวิชาชีพเฉพาะทางทั้งนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

Call to Action