ห้องพักและห้องกิจกรรม

01

ห้องพักรวม

ห้องพักรวมขนาด 6 เตียง เน้นความโปร่งสบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในห้องไม่แออัดทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก จำนวนเตียงในห้องไม่แออัด แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึง

02

ห้องพักคู่

ห้องพักคู่ ออกแบบสำหรับผูู้สูงอายุที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ภายในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบถ้วนสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

03

ห้องพักเดี่ยว V.I.P

ห้องพักแบบเดี่ยว สำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด หรือต้องการความเป็นส่วนตัว และสะดวกสำหรับญาติที่มาเยี่ยม

04

ห้องกิจกรรม

ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันในห้องกิจกรรมที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่จะสร้างสีสรรและความสุขสนุกได้ดี

Call to Action