TH

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เจ้าหน้าที่ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ (Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training) โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงโพธาราม มาให้การอบรมที่ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม 

กิจกรรมอื่น ๆ