TH

วัน Halloween 2023

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม จัดงานวัน Halloween 2023 ภายในงานมีการแต่งกายแฟนซี อาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงจากเจ้าหน้าที่จิตอาสา เพื่อสร้างสีสันและความบันเทิงแก่ผู้สูงอายุ