TH

กีฬาสี ชนารักษ์ Sports Month 2023

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม จัดกิจกรรมกีฬาสี "ชนารักษ์ Sports Month" ตลอดเดือนกันยายน 2566 โดยผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ลงแข่งขันและเชียร์กีฬาร่วมกัน กิจกรรมกีฬาสีเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานและสร้างความสนุกสนานให้ผู้สูงอายุ 

กิจกรรมอื่น ๆ