TH

การอบรมวิธีเลือกใช้รถเข็นวีลแชร์ (wheelchair) ให้เหมาะกับสรีระผู้ใช้งาน

เจ้าหน้าที่ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม เข้ารับการอบรมวิธีเลือกใช้รถเข็นวีลแชร์ (wheelchair) ให้เหมาะกับสรีระผู้ใช้งาน โดยวิทยากร Mr.Shingo Nakamura (ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรถเข็นวีลแชร์ MATSUNAGA จากประเทศญี่ปุ่น) ที่ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม อุปกรณ์คุณภาพทุกชิ้นต้องถูกใช้อย่างเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผู้สูงอายุ