TH
Scroll

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ราชบุรี

“Professional Treat. Complete Care.”

เกี่ยวกับเรา

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ราชบุรี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ให้การดูแลครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา และนักนันทนาการ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย 

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู<br>สำหรับผู้สูงอายุ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สำหรับผู้สูงอายุ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบไปด้วย คลินิกกิจกรรมบำบัดเน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และคลินิกกายภาพบำบัดเน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายในส่วนที่ต้องการ

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย<br>โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

บริการดูแลผู้สูงอายุ และดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รวมทั้งผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้องให้อาหารทางสายยางหรือมีแผลกดทับ

สภาพแวดล้อม

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของที่พักส่งผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักฟื้น เราจึงให้ความสำคัญกับความสะอาดและความสวยงามไม่เฉพาะในอาคารที่พักแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมด

สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม

ความภูมิใจของเรา

ด้วยความทุ่มเทเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทุกท่านอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ชนารักษ์ได้รับคำชื่นชมและการยอมรับจากครอบครัวผู้สูงอายุและหน่วยงานต่างๆ

ครอบครัวผู้ป่วยพาร์กินสัน

เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัย พนักงานมีความใจเย็น ขอบคุณทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดี

ครอบครัวผู้ป่วยพาร์กินสัน
ญาติผู้ป่วย

ขอบคุณชนารักษ์ที่ดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดี
น้องๆ เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากครับ

ญาติผู้ป่วย
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ชนารักษ์พัฒนาไม่หยุดยั้งจริงๆ ค่ะ
วันหลังคงเป็นที่ที่คนมาขอดูงานนะคะ

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง