TH

การดูแลและบริการ

สภาพแวดล้อม

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของที่พักส่งผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักฟื้น เราจึงให้ความสำคัญกับความสะอาดและความสวยงามของอาคารที่พักและบริเวณโดยรอบทั้งหมด อาคารที่พักของชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮมได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก ใจบ้านสตูดิโอ และคุณภาคภูมิ หัสบําเรอ สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารได้รับการออกแบบและให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลตกแต่งภูมิทัศน์โดย อาจารย์ชีวิน ชวชาติ ขณะที่ขยะประเภทต่างๆ ได้รับการคัดแยกและจัดการอย่างเหมาะสมภายใต้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่งเป็นแนวทางการลดมลพิษเพื่อความยั่งยืนของของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด พื้นที่กว่า 2 ไร่ ของชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม จึงมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ สดชื่นด้วยไม้ดอกไม้ประดับ มีมุมพักผ่อนรับลมและอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งพื้นที่สำหรับเดินออกกำลังกาย อาคารและสภาพแวดล้อมของชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศที่ดีต่อร่างกายและจิตใจในทุกๆ วัน