TH

ความภูมิใจของเรา

เสียงตอบรับ

ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทุกท่านอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ชนารักษ์ได้รับคำชื่นชมจากผู้สูงอายุและครอบครัวในหลายๆ ด้าน ทุกเสียงที่ได้รับคือกำลังใจที่สำคัญยิ่งสำหรับบุคลากรทุกคนในการทุ่มเทให้บริการและดูแลผู้สูงอายุอย่างดีที่สุดตลอดไป

ครอบครัวผู้ป่วยพาร์กินสัน

เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัย พนักงานมีความใจเย็น ขอบคุณทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดี

ครอบครัวผู้ป่วยพาร์กินสัน
ญาติผู้ป่วย

ขอบคุณชนารักษ์ที่ดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดี
น้องๆ เจ้าหน้าที่ดูแลดีมากครับ

ญาติผู้ป่วย
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ชนารักษ์พัฒนาไม่หยุดยั้งจริงๆ ค่ะ
วันหลังคงเป็นที่ที่คนมาขอดูงานนะคะ

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

พนักงานทุกท่านมอบน้ำใจและความปรารถนาดีให้….มาตลอดค่ะ
ฝากขอบคุณทุกท่านนะคะ

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

อยากให้รางวัล แม่ครัว คนทำความสะอาดและคนสวนค่ะ ทุกคนดูแล.….และทำหน้าที่ของเขาเป็นอย่างดี

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

แตกต่างมากระหว่างตอนมาอยู่ใหม่ๆ กับตอนนี้ ตอนนี้ช่วยตัวเองได้มากขึ้น ดีขึ้นเยอะ

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

นักจิตวิทยาคนนี้เก่งมากนะคะ สะท้อนได้ดีจริงๆ ค่ะ มีผลดีกับผู้พักฟื้นจริงๆ

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง