เกี่ยวกับเรา

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ราชบุรี

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองแห่งแรกของพื้นที่ภาคตะวันตก (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี) ที่พร้อมด้วยสถานที่กว้างขวาง อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์รองรับ การดูแลครบทุกด้าน ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดในการดูแลผู้สูงอายุ

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย

คลินิคกิจกรรมบำบัด เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และคลินิกกายภาพบำบัด เน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายส่วนนั้นๆ การได้รับกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง จะทำให้การฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

บริการดูแลผู้สูงอายุ และดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รวมทั้งผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, แผลกดทับ ซึ่งร่วมมือกับ ISHII ผู้นำด้านการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัดโดยเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่น

บริการของเรา

บรรยากาศและสถานที่

บรรยากาศความร่มรื่นของโครงการชนารักษ์ ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ สวยงามของต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธ์ที่ส่งกลิ่นหอม พร้อมสีสันที่สวยงาม

บทความ

ติดต่อเรา

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ราชบุรี

Call to Action