TH

เกี่ยวกับเรา

พันธมิตร

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานระดับสากล ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม จึงมีความร่วมมือกับ ISHII ผู้นำด้านการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและการทำกายภาพบำบัดโดยเทคนิคจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในระดับต้นของโลก ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการให้บริการและขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ISHII - ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อิชิ